Da Mimmo

01 42 06 44 47 预订餐位
通讯
 

Da Mimmo

Da Mimmo - 餐厅 - Paris

传统的意大利餐厅,专门从木材那不勒斯美食,鱼,海鲜和比萨饼。大气典型的意大利南部讲意大利语的工作人员房间,还会说法语,当然!装饰风格的饮食店,在餐厅门口,房子开胃自助餐木炉

营业时间

Monday - Saturday

12:00 - 14:30 / 19:00 - 23:30

Sunday

Closed